skip to Main Content

Wedstrijdreglement

De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen, die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan Rijwielpaleis Triathlon Utrecht op 7 juli 2019. Deelname geschiedt op eigen risico. Op deze wedstrijd is het NTB reglement van toepassing. Het volledige NTB reglement vind je op de website van de Nederlandse Triathlon Bond.

Stayeren

Stayeren is (behalve bij de Team Time Trial) verboden tijdens de Rijwielpaleis Triathlon Utrecht. Meer over stayeren (en over de penalty-box) lees je hier.

Back To Top