skip to Main Content

Starttijden

Voorafgaand aan de wedstrijd zijn de startnummers op te halen bij het wedstrijdsecretariaat in de witte tent op het evenemententerrein.

Starttijden teamcompetities

  • 12:35 Schuiteman 2eDivisie Noord – mannen – sprint
  • 13.00 Schuiteman 2eDivisie Noord – vrouwen – sprint

Let op, bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de organisatie. Uiteraard brengen we jullie van eventuele wijzigingen op de hoogte via website/nieuwsbrief en sociale media. 

Wedstrijdreglement

De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen, die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de Rijwielpaleis Triathlon Utrecht op 7 juli 2019. Deelname geschiedt op eigen risico. Op deze wedstrijd is het NTB-reglement van toepassing. Het volledige NTB-reglement vind je op de website van de Nederlandse Triathlon Bond.

Stayeren

Stayeren is (behalve bij de Team Time Trial) verboden tijdens de Rijwielpaleis Triathlon Utrecht. Meer over stayeren (en over de penalty-box) lees je hier.

Parcoursen

De verschillende parcoursen zijn ten opzichte van 2018 niet gewijzigd. Voor de volledigheid vind je het zwem-, fiets- en loopparcours hier.

Programmaboekje

Kort voor de Rijwielpaleis Triathlon Utrecht delen wij een programmaboekje, waarin alle informatie over onder andere de wedstrijden, sponsoren, mogelijkheden tot eten en drinken, de locatie en de spelregels staat. Wij verspreiden het programmaboekje onder alle deelnemers en plaatsen het hier.

Back To Top